ОМИМ

Начало

Добре дошли в официалния уебсайт на Офис за Минна Индустрия и Металургия - ОМИМ. Ние доставяме оборудване и технологии от водещи европейски и американски производители за Минната и Химическа Индустрии, Металургията и добива на инертни материали.

Ние покриваме следните технологични линии в:

- Рудодобив: трошене, пресяване, смилане, класиране, флотация и филтриране. За тази технологична линия ние разполагаме с пълна гама шламови и пенни помпи, абразивоустойчиви маркучи, ножови кранове с различен тип задвижване и пълен комплект от средства за автоматизация включително и съответните софтуери.

- Добив и преработка на инертни материали: пресевни и пресевнопромивни инсталации, драгажни помпи и понтони, абразивоустойчиви маркучи, поплавъци за маркучи и кабели и др.OMIM EOOD 9001 BG 2012

- Енергетика: Инсталации "ключ на ръка" за улавяне и неутрализиране на серни, въглеродни и азотни оксиди. Пълна гама циркулационни помпи за сероочисни инсталации, хоризонтални вакуумфилтри за обезводняване на гипс, шламови помпи, хидроциклони, пълна гама шибърни, сферични и др. кранове, абразивоустойчиви гумени маркучи, гумени и метални компенсатори за компенсиране на линейни, хоризонтални и ъглови отклонения на тръбопроводите.

- Спомагателни материали и съоръжения: пълна гама полиестерни и метални платна за хоризонтални, барабанни, дискови филтри и филтърпеси. Метални , гумени и полиуретанови ситови повърхности, пълна гама скоби за свързване на ГТЛ и чистачи за ГТЛ.  

Нашата цел е да осигурим оптимални и надеждни решения за Вашите технологични нужди. Вие винаги може да разчитате на нас, на нашите професионални умения и отговорност.

  Ние гарантираме за качеството на нашето обслужване и професионализъм, чрез внедрената "система за управление на качеството" според изискванията на стандарта ISO 9001:2008.

 За сваляне на сертификата натисни ТУК.